Τελευταία  τροποποίηση: 28/06/2018

Η SA Coca-Cola Services NV ("εμείς", "εμάς") είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα, καθώς μπορούν να σας επηρεάσουν. Εάν συμφωνείτε, και μόνο εφόσον συμφωνείτε, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να:

 • Υπολογίζεται η ενεργός συμμετοχή σας (i) στον Ιστότοπό μας (π.χ. πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, πότε τον χρησιμοποιείτε, για πόσο χρονικό διάστημα παραμένετε σε αυτόν) και (ii) στις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε (π.χ. εάν τις ανοίγετε ή όχι, ποιους συνδέσμους επιλέγετε), προκειμένου να συνάγουμε γενικές καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές από αυτή την ανάλυση. Αυτό μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τον Ιστότοπό μας με βάση τις προτιμήσεις των χρηστών, και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola,
 • Σας αποστέλλονται επικοινωνίες μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων το ενημερωτικό δελτίο στο οποίο μπορείτε να εγγραφείτε,
 • Να προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ σε εσάς.

«Επικοινωνίες μάρκετινγκ» είναι ηλεκτρονικά μηνύματα που σας ενημερώνουν σχετικά με δώρα, προωθητικές ενέργειες, προϊόντα και υπηρεσίες της Οικογένειας Coca-Cola, το ενημερωτικό μας δελτίο, και σας ζητάνε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια.   

Μεταξύ των Προσωπικών σας Δεδομένων που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συγκαταλέγονται πληροφορίες της τοποθεσίας σας, δεδομένα που σχετίζονται με την δραστηριότητά σας στον Ιστότοπο (δηλαδή, δεδομένα που σχετίζονται με τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας), η διεύθυνση IP, διατροφικές προτιμήσεις, πληροφορίες σχετικά με πληρωμές, πληροφορίες που σχετίζονται με γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή σας. Ειδικότερα, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας cookies, όπως περιγράφεται στην Πολιτική μας για τα Cookies [https://www.coca-cola.gr/cookie-policy].

Επίσης, σημειώστε ότι προκειμένου να διεκπεραιωθούν κάποιες από τις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποστέλλουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις εξής εταιρείες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου: [Amazon Web Services; Adobe Experience Manager; Adobe for Campaign Manager; Mulesoft Support; MSBI Support; MSTR Support; MRM McCann; LiveFyre; Gigya; Google Analytics and Google Doubleclick; Qualtrics; Opinion Lab; Capgemini; Salesforce; Triscal; CCA international; Findasense; Social Media SL; Teneo; Burson Marsteller; Hakuhodo; IMJ; The Coca-Cola Company ]

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, γνωστοποιούνται ή μεταφέρονται και διατηρούνται σε αρχεία, μπορείτε να βρείτε σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και επεξηγήσεις για το πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας και να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας.

 1. Γενική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί;
 3. Σε ποιον γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
 4. Ποιες μεταβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου διεκπεραιώνουμε;
 5. Άλλες σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με την προστασία δεδομένων
 6. Ιστότοποι τρίτων
 7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, πώς μπορείτε να τα εξασκήσετε και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας; 
 8. Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 9. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διέπει τον ιστότοπο [https://www.coca-cola.gr]
 

I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (η "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") ορίζει την πολιτική μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς μέσα από τον ιστότοπό μας στο [https://www.coca-cola.gr] (ο "Ιστότοπος").

Η SA Coca-Cola Services NV, μια εταιρεία με έδρα στο Βέλγιο, Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες ("CCS"), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του από 27 Απριλίου 2016 Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και της ελεύθερης διακίνησης τέτοιων δεδομένων, καταργώντας την Οδηγία υπ’ αριθμόν 95/46/EC, εφεξής αναφερόμενα ως "Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων"), που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο (εφεξής αναφερόμενη ως "εμείς").
 

II. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου. Με τον όρο προσωπικά δεδομένα νοούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (υπό την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

1. Επισκέψεις Ιστότοπου

Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, ανεξάρτητα εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του Ιστότοπου ή όχι:

 • Διεύθυνση IP
 • Πληροφορίες της συσκευής σας (π.χ. μέγεθος οθόνης)
 • Ταυτότητα χρήστη (κοινωνικού) δικτύου, εάν χρησιμοποιείτε δυνατότητες που παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. η επιλογή «Μου αρέσει») 
 • Τοποθεσία
 • Χρήση του Ιστότοπου (δηλαδή πώς αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας)
 • Δημόσιο περιεχόμενο που μπορεί να έχετε κοινοποιήσει στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστότοπου

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP σας, καθώς επίσης και cookies, προκειμένου να συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP: Η διεύθυνση IP (internet protocol) σας είναι ένας μοναδικός αριθμός στον υπολογιστή σας, ο οποίος αποδίδεται αυτόματα σε αυτόν μέσω του Διαδικτυακού Παρόχου σας (Internet-Service Provider, ISP). Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, η διαύθυνση IP σας αποθηκεύεται και καταγράφεται αυτόματα στα αρχεία καταγραφής μας, τα οποία δείχνουν πόσες φορές επισκεπτήκατε τον Ιστότοπο και ποιες σελίδες του Ιστότοπου είδατε. Η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας περιγράφεται στην Πολιτική μας για τα Cookies που είναι διαθέσιμη εδώ [https://www.coca-cola.gr/cookie-policy]. Εκτός από την επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας είναι αυστηρώς απαραίτητο να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος λειτουργεί σωστά, ή να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την επεξεργασία που κάνουμε σε συνάφεια με τη διεύθυνση IP σας, μέσω της Πολιτικής μας για τα Cookies.  
 • Cookies: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται για εσάς μέσω της χρήσης cookies περιγράφεται στην Πολιτική μας για τα Cookies που είναι διαθέσιμη εδώ [https://www.coca-cola.gr/cookie-policy]. Εκτός από όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται για εσάς μέσω της χρήσης cookies είναι αυστηρώς απαραίτητη προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος λειτουργεί σωστά, ή να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση cookies από εμάς, μέσω της Πολιτικής μας για τα Cookies.

Γενικά δεν θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ή να παρέχετε προσωπικά στοιχεία για να εισέλθετε στον Ιστότοπο. Ενδέχεται να απαιτείται να συνδεθείτε για να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες.

2. Ειδικές λειτουργίες, επιλογές και άλλους είδους σκοποί

Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα επιπλέον εκείνων που ορίζονται στην ενότητα 1. ανωτέρω, για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:

 • Βασικά προσωπικά στοιχεία (όνομα / επώνυμο / ηλικία)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Χρήση επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. εάν ανοίγετε τα ενημερωτικά δελτία του Ιστότοπου ή όχι, ποιους συνδέσμους επιλέγετε) 
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Φωτογραφίες και/ή περιεχόμενο που κοινοποιείτε οικειοθελώς

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

a. Ανταπόκριση στα αιτήματά σας / Επικοινωνίες διοικητικής υποστήριξης

 • Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις δικές σας ερωτήσεις και σχόλια, και να εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας

Έχετε την επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Ιστότοπου. Εάν μας αποστείλετε ένα μήνυμα μέσω του Ιστότοπου, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε ερωτήματα, προτάσεις ή παράπονα μπορεί να έχετε.

Γενικά δεν θα προωθούμε οποιαδήποτε αιτήματα ή ερωτήματα σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση παραπόνων που σχετίζονται με προϊόντα, τα οποία και θα προωθούμε στον αντίστοιχο εμφιαλωτή, [Coca-Cola Τρία Έψιλον].

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματά σας.

 • Προκειμένου να σας αποστέλλουμε πληροφορίες διοικητικής φύσεως, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο και αλλαγές στους όρους χρήσης μας και τις πολιτικές μας   

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, με τις συναλλαγές σας και με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους χρήσης μας, στις πολιτικές μας ή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων («Σημαντικά Ηλεκτρονικά Μηνύματα»).

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος αναφορικά με την εξέλιξη του Ιστότοπού μας, των όρων χρήσης μας, τον πολιτικών μας και της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

b. Αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας αποστέλλουμε άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ σας ενημερώνουν σχετικά με προωθητικές ενέργειες ή συναφείς ενέργειες, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola και των συνδεδεμένων με αυτήν μαρκών, και σας ζητούν να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια και έρευνες, για παράδειγμα.

Μεταξύ των επικοινωνιών μάρκετινγκ που αποστέλλουμε συγκαταλέγεται και το ενημερωτικό μας δελτίο, στο οποίο έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε. Χρησιμοποιούμε ένα διπλό σύστημα εγγραφής στο ενημερωτικό μας δελτίο. Αυτό σημαίνει ότι αποστέλλουμε ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δίνετε ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την επιθυμία σας εντός 48 ωρών, η αίτησή σας θα διαγραφεί αυτομάτως. Θα χρειαστεί να μας παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ηλικία σας προτού σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο αναφορικά με αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με την ηλικία σας προκειμένου να ελέγξουμε ότι είστε άνω των 16 (άρ. 8 (1) του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων). Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποστέλλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο σε οποιοδήποτε άτομο κάτω της ηλικίας των 16. Οι πληροφορίες σχετικά με την ηλικία σας θα διαγράφονται αμέσως μετά την εγγραφή σας. Θα αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μέχρι τη στιγμή που θα διαγραφείτε από τη λίστα του ενημερωτικού δελτίου, και θα τη διαγράφουμε αμέσως μετά.

Νομική βάση της επεξεργασίας: η συναίνεσή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ, μέσω του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι προσβάσιμος στον Ιστότοπο (αρκεί να εισάγετε τη σχετική ένδειξη στο κουτί εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, ή να αφαιρέσετε τη σχετική ένδειξη εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο.).

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σχετικά με το να λαμβάνετε άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ, επιλέγοντας το σύνδεσμο "Διαγραφή από τη Λίστα» στο τέλος κάθε προωθητικού ηλεκτρονικού μηνύματος, ή αφαιρώντας τη σχετική ένδειξη από το κουτί του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή καλώντας μας ή αποστέλλοντάς μας επιστολή, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα VII της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

c. Εξατομίκευση επικοινωνιών μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούμε εικονοστοιχεία (pixels) εντοπισμού Ιστότοπου προκειμένου να προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ που αποστέλλουμε προς εσάς.

Νομική βάση της επεξεργασίας: η συναίνεσή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την εξατομίκευση των επικοινωνιών μάρκετινγκ, μέσω του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι προσβάσιμος στον Ιστότοπο (αρκεί να εισάγετε τη σχετική ένδειξη στο κουτί εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, ή να αφαιρέσετε τη σχετική ένδειξη εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο.).

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σχετικά με το να λαμβάνετε εξατομικευμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ, αφαιρώντας τη σχετική ένδειξη από το κουτί του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή καλώντας μας ή αποστέλλοντάς μας επιστολή, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα VII της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

d. Ανάλυση δεδομένων προκειμένου να συναχθούν καταναλωτικές τάσεις & να βελτιωθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Coca-Cola

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα συγκεντρωτικά, προκειμένου να υπολογίζουμε την ενεργό συμμετοχή σας στον Ιστότοπο (π.χ. να γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, πότε, από τι είδους συσκευή συνδέεστε) και στις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε (π.χ. αν τις ανοίγετε ή όχι, ποιους συνδέσμους επιλέγετε), και να συνάγουμε γενικές καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές από αυτή την ανάλυση. Αυτή η ανάλυση μας επιτρέπει να γνωρίζουμε καλύτερα τους χρήστες του Ιστότοπου και να προσαρμόζουμε τον Ιστότοπό μας στις αναγνωρισμένες προτιμήσεις των χρηστών, αλλά και γενικότερα να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola σύμφωνα με τις γενικές προτιμήσεις των χρηστών.

Νομική βάση της επεξεργασίας: η συναίνεσή σας

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη διενέργεια ανάλυσης δεδομένων, μέσω του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι προσβάσιμος στον Ιστότοπο (αρκεί να εισάγετε τη σχετική ένδειξη στο κουτί εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, ή να αφαιρέσετε τη σχετική ένδειξη εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο.).

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σχετικά με τη διενέργεια ανάλυσης δεδομένων, αφαιρώντας τη σχετική ένδειξη από το κουτί του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή καλώντας μας ή αποστέλλοντάς μας επιστολή, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα VII της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

e. Συναλλαγές

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε μία συναλλαγή μέσω του Ιστότοπου, όπως η αγορά εμπορεύματος της Coca-Cola, καταγράφουμε τα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε, μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλλούν τα προϊόντα που αγοράσατε. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία πληρωμής σας προκειμένου να ολοκληρώνουμε τη συναλλαγή και την αγορά σας.

Νομική βάση της επεξεργασίας: η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών βασίζεται στην εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς σας.

f. Διαγωνισμοί, κληρώσεις, έρευνες και άλλες ειδικές προσφορές/προωθητικές ενέργειες

Θα προσφέρουμε διαγωνισμούς, κληρώσεις, έρευνες και άλλες ειδικές προσφορές/προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστότοπου, τα οποία μπορεί να απαιτούν ηλεκτρονική εγγραφή (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας). Γενικότερα θα σας ζητάμε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία εάν εγγραφείτε ή εάν κερδίσετε σε ένα διαγωνισμό, μια κλήρωση, μια έρευνα ή σε άλλη ειδική προσφορά/προωθητική ενέργεια, έτσι ώστε να [φέρουμε εις πέρας την ενέργεια και να σας ενημερώσουμε για αυτό].

Νομική βάση της επεξεργασίας: η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε για να εγγραφείτε σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, έρευνες και άλλες ειδικές προσφορές/προωθητικές ενέργειες για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω βασίζεται στην εκτέλεση υποχρέωσης με βάση τους όρους της προωθητικής ενέργειας.

Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε προβλεπόμενων όρων αναφορικά με την προστασία δεδομένων) των διαγωνισμών, κληρώσεων, ερευνών ή άλλων ειδικών προσφορών/προωθητικών ενεργειών στα οποία συμμετέχετε μέσω του Ιστότοπου καθώς μπορεί να περιλαμβάνουν άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή από οποιονδήποτε χορηγό. Εάν οι εν λόγω όροι χρήσης και προβλεπόμενοι όροι αναφορικά με την προστασία δεδομένων δεν είναι συναφείς με αυτούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι εν λόγω προβλεπόμενοι όροι θα υπερτερούν.

g. Εταιρικές δράσεις / Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταφορά ή άλλη εκποίηση όλης ή μέρους της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιουσιακών μας στοιχείων ή μετοχών (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών πτώχευσης ή παρόμοιων).

Νομική βάση της επεξεργασίας: τα έννομα συμφέροντα να υλοποιούμε την εταιρική μας στρατηγική.

h. Τεχνική υποστήριξη

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαγνώσκουμε προβλήματα στο διακομιστή, να υποστηρίζουμε τον Ιστότοπο και να ελέγχουμε ότι λειτουργεί σωστά.

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να υποστηρίζουμε τα πληροφοριακά μας συστήματα και δίκτυα και να διασφαλίζουμε ότι ο Ιστότοπος λειτουργεί σωστά από τεχνικής απόψεως.
 

IiI. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ σας ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • Coca-Cola Hellas A.E. που μας βοηθάει στη διαχείριση του Ιστότοπού μας και στις επικοινωνίες μας προς εσάς,
 • Amazon Web Services, που φιλοξενεί την πλατφόρμα του Ιστότοπου,
 • Adobe Experience Manager, που αποτελεί το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου του Ιστότοπου,
 • Adobe for Campaign Manager, που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των ενημερωτικών δελτίων,
 • Mulesoft Support, που παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της πλατφόρμας στην οποία αποθηκεύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που μας αποστέλλονται μέσω της επιλογής «Επικοινωνήστε μαζί μας»,
 • MSBI Support, που παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της πλατφόρμας στην οποία αποθηκεύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που μας αποστέλλονται μέσω της επιλογής «Επικοινωνήστε μαζί μας»,
 • MSTR Support, που παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της πλατφόρμας στην οποία αποθηκεύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που μας αποστέλλονται μέσω της επιλογής «Επικοινωνήστε μαζί μας»,
 • MRM McCann, που (i) υποστηρίζει και διαχειρίζεται τις λίστες εγγραφής του ενημερωτικού δελτίου και (ii) διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων του Ιστότοπού μας και (iv) εκτελεί τη συντήρηση της ανάλυσης δεδομένων,
 • LiveFyre, για την αποδοχή και διαμόρφωση κοινωνικού περιεχομένου,
 • Gigya, για το σχολιασμό και τη γνωστοποίηση κοινωνικού περιεχομένου,
 • Google Analytics και Google Doubleclick, [που εντοπίζουν την ενεργό συμμετοχή σας στην Ιστοσελίδα (π.χ. πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, πότε, από τι είδους συσκευή συνδέεστε), συνάγουν γενικές καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές από αυτή την ανάλυση, προκειμένου να μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola] .
 • Qualtrics, που υποστηρίζει τις έρευνες που διεξάγουμε,
 • Opinion Lab, που υποστηρίζει τις έρευνες που διεξάγουμε,
 • Capgemini, που παρέχει τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της πλατφόρμας στην οποία αποθηκεύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που μας αποστέλλονται μέσω της επιλογής «Επικοινωνήστε μαζί μας»,
 • Salesforce, που φιλοξενεί την πλατφόρμα στην οποία αποθηκεύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που μας αποστέλλονται μέσω της επιλογής «Επικοινωνήστε μαζί μας»,
 • Triscal, που χειρίζεται ενέργειες που αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων που υποβάλλονται με την φόρμα επικοινωνίας μέσω της επιλογής «Επικοινωνήστε μαζί μας»,
 • CCA international, που υποστηρίζει τις ενέργειες του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών,
 • CCC Information Services, που υποστηρίζει τις ενέργειες του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών,  
 • Findasense, που υποστηρίζει τις ενέργειες του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών,  
 • Social Media SL, που βοηθάει στη διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων,
 • Teneo, που βοηθάει στη διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων,
 • Burson Marsteller, που βοηθάει στη διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων,
 • Hakuhodo, που βοηθάει στη διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων,
 • IMJ, που βοηθάει στη διαχείριση των ενημερωτικών δελτίων,
 • [The Coca-Cola Company], που βοηθάει στη διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ιστότοπου.
   

Iv. ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΜΕ;

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μεταβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε χώρες που δεν παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αγία Λουτσία και το Περού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μεταβιβάσεις δεδομένων υπόκεινται στις ακόλουθες δικλείδες ασφαλείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα προστατεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό:

- Βασικές ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 46 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις βασικές συμβατικές ρήτρες που ισχύουν για μεταβιβάσεις σε εκτελούντες την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτες Χώρες), και

- Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για μεταβιβάσεις σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις Ηνωμένες Πολιτείες (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ).

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις μεταβιβάσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων σε χώρες που δεν παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας (συμπεριλαμβανομένων και των συναφών μηχανισμών μεταβίβασης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διεύθυνση: privacy@coca-cola.com.


V. Άλλες σημαντικές παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με την προστασία δεδομένων

1. Ειδική σημείωση για τους γονείς

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις ευθύνες μας απέναντι σε παιδιά και εφήβους κάτω της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών, σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την ηλεκτρονική προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από οποιοδήποτε άτομο ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και από οποιοδήποτε άτομο κάτω των 16 παρακαλείται να μην γνωστοποιεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μέσω του Ιστότοπου.

2. Ασφάλεια

Έχουμε καθορίσει μια πληθώρα μέτρων ασφαλείας και εργαλείων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε υπό τον έλεγχό μας προστατεύονται από κάθε είδους απώλεια, κατάχρηση η μεταβολή. Καμία μέθοδος μεταβίβασης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που βάζουμε τα δυνατά μας για να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια όλων των πληροφοριών που παρέχετε μέσω του Ιστότοπου ή σε συνάφεια με αυτόν. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (π.χ. εάν ανησυχείτε για την ασφάλεια οποιουδήποτε από τους λογαριασμούς χρήστη που διατηρείτε σε εμάς), θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως αναφορικά με τα ζητήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε επικοινωνώντας μαζί μας με οποιαδήποτε από τις επιλογές που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» του Ιστότοπου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ταχυδρομείου θα μας καθυστερήσει από το να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και ενδεχομένως να καθυστερήσει επίσης και την ανταπόκρισή μας.


Vi. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Ιστότοπος συνδέεται με ιστότοπους τρίτων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι που φιλοξενούνται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που ανήκουν σε συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες, είναι πέραν του δικού μας ελέγχου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη αναφορικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από τους τρίτους. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι παρέχονται προς εσάς για τη διευκόλυνσή σας και δεν υποδηλώνει έγκριση αυτών των ιστότοπων τρίτων από εμάς.

Ο Ιστότοπος επιπλέον χρησιμοποιεί στοιχεία λογισμικού όπως στοιχεία ενίσχυσης (plug-ins) από κοινωνικά και άλλα δίκτυα, όπως Facebook, Brightcove, Twitter, LinkedIn και Pinterest. Τα plug-ins είναι αναγνωρίσιμα από ένα λογότυπο ή από μία επιπρόσθετη επιλογή «Μου αρέσει» (Facebook). Όποτε επισκέπτεστε ιστότοπους που χρησιμοποιούν αυτού του είδους plug-in, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει αυτόματα μία άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του δικτύου, αποστέλλοντας το περιεχόμενο των plug-ins στο πρόγραμμα περιήγησής σας και στη συνέχεια ενσωματώνοντάς τα μέσα στον Ιστότοπο. Ως αποτέλεσμα αυτού, η πληροφορία ότι επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας θα προωθείται στο σχετικό δίκτυο.

Εάν πατήσετε την επιλογή «Μου αρέσει», η πληροφορία θα μεταφερθεί άμεσα στο Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί.

Οι πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών των δικτύων παρέχουν επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με το σκοπό συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων, αναφορικά με τα δικαιώματά σας και αναφορικά με τις ρυθμίσεις που θα σας βοηθήσουν να προστατεύετε την ιδιωτικότητά σας.
 

ViI. ΠΟΙΑ είναι ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σας ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ σας ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΩς ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΑΖΙ μας;

a. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  

Έχετε το δικαίωμα:

 • Να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε αναφορικά με εσάς, με συγκεκριμένες συναφείς πληροφορίες,
 • Να μας ζητήσετε να επικαιροποιήσουμε ή διορθώσουμε οποιαδήποτε ανακρίβεια αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή να συμπληρώσουμε ελλείψεις αυτών,
 • Να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφορικά με το σκοπό της αποστολής άμεσων επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις:

 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Να περιορίστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς περιορισμούς,
 • Να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε σε εσάς ή σε κάποιον άλλο αποδέκτη που θα μας υποδείξετε, τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δώσει σε εμάς και τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συναίνεσή σας ή σύμφωνα με την εκτέλεση ενός συμβολαίου μεταξύ εμάς και εσάς.

b. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας στην ενημέρωση, επικαιροποίηση, διαγραφή δεδομένων, στον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων, δικαιώματα εναντίωσης, δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας ή αποκελισμός επεξεργασίας των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές.

 • Να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση:

DPO-Europe@coca-cola.com

 • Να μας καλέσετε στο: 80011 – 55800 για Ελλάδα & 8000-2222 για Κύπρο
 • Να μας γράψετε στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Παραδείσου 2 & Κηφισίας 26, 15125 Μαρούσι

c. Δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο προς την αρμόδια επιβλέπουσα αρχή (ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου κατοικείτε, εργάζεστε ή έλαβε χώρα η επικαλούμενη παράβαση).

d. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) στην ακόλουθη διεύθυνση: DPO-Europe@coca-cola.com


ViII. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ σας ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Σκοπεύουμε να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή και επικαιροποιημένα. Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που κρατάμε για εσάς όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον.

Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα που χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για μια περίοδο 2 χρόνων το μέγιστο, εκτός εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις που υποδεικνύουν ότι πρέπει να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο ή για μικρότερο χρονικό διάστημα.

Για να μάθετε για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τα cookies στον τερματικό σας εξοπλισμό, παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies [https://www.coca-cola.gr/cookie-policy]


IX. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορείτε να δείτε πότε τροποποιήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ελέγχοντας την κορυφή αυτής της σελίδας.

Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας επικοινωνούνται εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.


X. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του Βελγίου και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεωτικές ενέργειες προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Journey

 - Αιτήσεις συναίνεσης -

Μπορείτε να αποδεχθείτε η να απορρίψετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που απαριθμούνται κατωτέρω για κάθε ένα σκοπό ξεχωριστά από αυτούς που επιδιώκονται με την επεξεργασία, εισάγοντας τη σχετική ένδειξη (σημείο Χ) στο κουτί που βρίσκεται στο τέλος κάθε γραμμής:

Σκοπός της Επεξεργασίας

Υπεύθυνος /οι Επεξεργασίας

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό

Το δικαίωμά σας να αποσύρετε τη συναίνεσή σας

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου

Αποδοχή / Άρνηση

(εισάγετε σημείο στο κουτί εις ένδειξη αποδοχής)

Επικοινωνίες μάρκετινγκ που αποστέλλονται απο την Coca-Cola:

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola, προωθητικές ενέργειες)

SA Coca-Cola Services NV

 • Βασικά προσωπικά στοιχεία (όνομα / επώνυμο / ηλικία),

 

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταυτότητα χρήστη και κωδικός πρόσβασης.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω:

 • Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Διαγραφή από τη Λίστα» στο τελος του προωθητικού ηλεκτρονικού μηνύματος,

 

 • Αφαιρώντας την ένδειξη που έχετε εισάγει στο κουτί στο τέλος αυτής της γραμμής,

 

 • Καλώντας μας στο 80011 – 55800 για Ελλάδα & στο 8000-2222 για Κύπρο, στέλνοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση Παραδείσου 2 & Κηφισίας 26 15125 Μαρούσι ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση: DPO-Europe@coca-cola.com

 

[Amazon Web Services (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)]

Adobe for Campaign Manager (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

MRM McCann (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Google (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Salesforce (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Triscal (Βραζιλία)

Findasense (Αγία Λουτσία και Περού)

Social Media SL (Μεξικό)

Teneo (ΗΠΑ)

Burson Marsteller (Μεξικό)

Hakuhodo (Ιαπωνία)

IMJ (Ιαπωνία)

[The Coca-Cola Company Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)]

Εξατομίκευση επικοινωνιών μάρκετινγκ

Προσαρμογή των επικοινωνιών μάρκετινγκ που αποστέλλουμε σε εσάς, χρησιμοποιώντας εικονοστοιχεία (pixels) εντοπισμού του Ιστότοπου

SA Coca-Cola Services NV

 • Βασικά προσωπικά στοιχεία (όνομα / επώνυμο / ηλικία), 
 • Προσωπικά στοιχεία που λαμβάνονται μέσω εικονοστοιχείων (pixels) εντοπισμού

 

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω:

 • Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Διαγραφή από τη Λίστα» στο τελος του προωθητικού ηλεκτρονικού μηνύματος,

 

 • Αφαιρώντας την ένδειξη που έχετε εισάγει στο κουτί στο τέλος αυτής της γραμμής,

 

 • Καλώντας μας στο 80011 – 55800 για Ελλάδα & στο 8000-2222 για Κύπρο, στέλνοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση Παραδείσου 2 & Κηφισίας 26 15125 Μαρούσι ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση: DPO-Europe@coca-cola.com

 

[Amazon Web Services (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)]

Adobe for Campaign Manager (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

MRM McCann (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Google (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Salesforce (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Triscal (Βραζιλία)

Findasense (Αγία Λουτσία και Περού)

Social Media SL (Μεξικό)

Teneo (ΗΠΑ)

Burson Marsteller (Μεξικό)

Hakuhodo (Ιαπωνία)

IMJ (Ιαπωνία)

[The Coca-Cola Company Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)]

Ανάλυση δεδομένων προκειμένου να συνάγουμε καταναλωτικές τάσεις και να βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola:

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να μετρήσουμε την ενεργό συμμετοχή σας (i) στον Ιστότοπό μας (π.χ. για να γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, πότε, από τι είδους συσκευή συνδέεστε), και (ii) στις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε (π.χ. εάν τις ανοίγετε ή όχι, ποιους συνδέσμους επιλέγετε), προκειμένου να συνάγουμε καταναλωτικές τάσεις και συμπεριφορές από αυτή την ανάλυση. Αυτό μας βοηθάει να προσαρμόζουμε τον Ισότοπό μας στις προτιμήσεις των χρηστών, και να βελτιώσνυμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola.  

SA Coca-Cola Services NV

 • Πληροφορίες τοποθεσίας,

 

 • Πρόγραμμα περιήγησης και πληροφορίες συσκευής,

 

 • Χρήση του Ιστότοπου (π.χ. πώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, πότε, e.g. how you use our Website, τι είδους συσκευή χρησιμοποιείτε),

 

 • Χρήση επικοινωνιών μάρκετινγκ (π.χ. εάν τις ανοίγετε ή όχι, ποιους συνδέσμους επιλέγετε).

 

 

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω:

 • Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Διαγραφή από τη Λίστα» στο τελος του προωθητικού ηλεκτρονικού μηνύματος,

 

 • Αφαιρώντας την ένδειξη που έχετε εισάγει στο κουτί στο τέλος αυτής της γραμμής,

 

 • Καλώντας μας στο 80011 – 55800 για Ελλάδα & στο 8000-2222 για Κύπρο, στέλνοντάς μας επιστολή στη διεύθυνση Παραδείσου 2 & Κηφισίας 26 15125 Μαρούσι ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση: DPO-Europe@coca-cola.com

 

[Amazon Web Services (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)]

Adobe for Campaign Manager (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Adobe for Experience Manager (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

MRM McCann (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Google (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Salesforce (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

Triscal (Βραζιλία)

Findasense (Αγία Λουτσία και Περού)

Social Media SL (Μεξικό)

Teneo (ΗΠΑ)

Burson Marsteller (Μεξικό)

Hakuhodo (Ιαπωνία)

IMJ (Ιαπωνία)

[The Coca-Cola Company (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)]