Από την ίδρυσή του, το 1984, το Ίδρυμα της Coca-Cola (Τhe Coca-Cola Foundation) επέστρεψε σε τοπικές κοινωνίες, σε όλον τον κόσμο, περισσότερα από $820 εκ. για να υποστηρίξει την ανάπτυξή τους. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα της Coca-Cola έχει συνεισφέρει, τα τελευταία χρόνια σε διάφορα προγράμματα, σε όλη την Ελλάδα, περισσότερα από 6 εκ δολάρια.

Το Ίδρυμα της Coca-Cola είναι το κύριο μέσο αλληλεγγύης και κοινωνικής συνεισφοράς της εταιρείας και ιδρύθηκε, στις Η.Π.Α σαν φιλανθρωπικός οργανισμός. Το ίδρυμα πραγματοποιεί δωρεές και χορηγίες, σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, με κριτήρια τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας, καθώς και τους φορολογικούς και νομικούς περιορισμούς της.

Όλα τα αιτήματα υποστήριξης, είτε σε μορφή δωρεών είτε σε μορφή χορηγιών, πρέπει να υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής της Coca-Cola (online application).

Λίγα λόγια για το Ίδρυμα

Το 1984, ο Roberto Goizueta, τότε  Πρόεδρος και CEO της Coca-Cola,

 ίδρυσε το «The Coca-Cola Foundation», το οποίο, μέσα σε τρεις δεκαετίες εξελίχθηκε, από ένα τοπικής εμβέλειας Ίδρυμα, σε ένα παγκόσμιο, φιλανθρωπικό οργανισμό.

Η Coca-Cola έχει, εδώ και χρόνια, δεσμευτεί, να επιστρέφει το 1% των λειτουργικών εσόδων της, της προηγούμενης χρονιάς, σε ετήσια βάση. Αυτή η δέσμευση υλοποείται, μέσω του Ιδρύματος της Coca-Cola, αλλά και εταιρικών εισφορών. Το 2015, η Coca-Cola και το Ίδρυμα της Coca-Cola επέστρεψαν περισσότερα από $117 εκ., απευθείας  σε 300 oργανισμούς, σε περισσότερες από 70 χώρες και περιοχές.

Από την ίδρυσή του, μέχρι τώρα υποστηρίζει κυρίως την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα και έξω από την τάξη. Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση των έκτακτων προκλήσεων των τοπικών κοινωνιών αποτελεί μία δυναμικά εξελισσόμενη διαδικασία.

Το 2007, το Ίδρυμα διεύρυνε την υποστήριξή του, σε καινοτομικά προγράμματα ύδρευσης, σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε προγράμματα διατροφής, διατήρησης της καλής υγείας, καθώς και σε προγράμματα ανακύκλωσης.

Σήμερα, η στρατηγική του Ιδρύματος εναρμονίζεται με την πλατφόρμα βιωσιμότητας και τη φιλοσοφία της υπεύθυνης ανάπτυξης της εταιρείας και περιλαμβάνει επιπλέον προγράμματα σε τρεις κυρίως τομείς προτεραιότητας:

  • Γυναίκες: εμψύχωση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  • Περιβάλλον: πρόσβαση σε καθαρό νερό, διαχείριση των υδάτινων πόρων και ανακύκλωση.
  • Νέοι: εκπαίδευση, ανάπτυξη των νέων και άλλες πρωτοβουλίες.

Επιπρόσθετα, το Ίδρυμα υποστηρίζει πολλά, τοπικά πολιτιστικά προγράμματα, τις τέχνες,  προγράμματα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, στις Η.Π.Α, όπως επίσης προγράμματα, για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS και άλλα προγράμματα ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης, στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

Η δέσμευσή μας αυτή διαχέεται και μοιράζεται σε όλο το σύστημα της Coca-Cola, στον πλανήτη. Όταν πλήττεται, για παράδειγμα, μία κοινότητα, από μία φυσική καταστροφή, τόσο το Ίδρυμα της Coca-Cola όσο και όλο το σύστημα της Coca-Cola, σε όλον τον κόσμο, κινητοποιούνται, για να προσφέρουν μία πρώτη ανακούφιση στους τοπικούς πληθυσμούς.

Τέλος, μέσα από το πρόγραμμα Coca-Cola Matching Gifts, δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους της εταιρείας, να κάνουν προσωπικές συνεισφορές σε αξιόπιστους οργανισμούς και μετά το Ίδρυμα της Coca-Cola αυξάνει αυτές τις συνεισφορές, σε μία βάση 2 προς 1, αποδεικνύοντας την έμφαση της εταιρείας, στην ενθάρρυνση της ατομικής πρωτοβουλίας.