ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η εταιρία Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας 63 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον «Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο A.E.Ε.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών ), διοργανώνει Διαγωνισμό στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης  Instagram για λογαριασμό του πελάτη της Coca-Cola Services NV, που εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες) (“Coca Cola Services”) και συγκεκριμένα   στη σελίδα https://www.instagram.com/cocacolagreece

 

2. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας τους, έχουν ανάλογη δικαιοπρακτική ικανότητα, εφόσον έχουν λάβει προηγούμενη συναίνεση από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους τυχόν επιτρόπους αυτών και έχουν λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης  Instagram ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρίες με αυτών, β. οι εργαζόμενοι στην «Coca-Cola Hellas AE» «Coca-Cola Services NV» και «COCA-COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ» και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Οι νικητές δεν μπορούν να ανταλλάξουν το δώρο τους με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή οποιαδήποτε άλλη αντιπαροχή. Με τη συμμετοχή τους, τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει την προηγούμενη συναίνεση των , που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών.

 

3. H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 έως και την Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23:59.

 

4. Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει:

α) να επισκεφθεί τη σελίδα της Coca-Cola Greece στο Instagram,

β) να δώσει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

γ) να κοινοποιήσει (σε ποστ ή στορυ) την φωτογραφία του με το Χριστουγεννιάτικο φορτηγό της Coca-Cola στο δρόμο, στο προφίλ του κάνοντας tag τον λογαριασμό μας & χρησιμοποιώντας το hashtag #realmagictourGR. Διευκρινίζεται οτι το προφίλ του χρήστη πρέπει να είναι δημόσιο.

O Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η ανάρτηση του αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και των φωτογραφιών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

Σημειώνεται ότι επιτρέπεται να συμμετάσχει κάποιος χρήστης παραπάνω από μία φορές στον διαγωνισμό.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

 

5. Τα δώρα είναι 2 ταξιδιωτικές δωροεπιταγές των 500€ από συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο του Διοργανωτή και αφορούν κράτηση σε ξενοδοχεία, ομαδικό ή ατομικό ταξίδι, αεροπορικά και ακτοπλοικά εισητήρια, κράτηση αυτοκινήτου. Όλες οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν μέσω του συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού πρακτορείου του Διοργανωτή. Οι δωροεπιταγές ισχύουν για εξαργύρωση μέχρι 31/12/2022. Αποκλειστικά και μόνο, η διανομή θα γίνει μέσω της Chapter 5 AE.

 

6. Κάθε νικητής δικαιούται από 1 δωροεπιταγή.

 

7. Οι νικητές των Δώρων θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2021. Ταυτόχρονα, θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση και 3 επιλαχόντες. Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω προσωπικού μηνύματος στο προφίλ τους. Οι νικητές θα χρειαστεί να δώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους στο Διοργανωτή.

 

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ημερομηνία ενημέρωσης των νικητών ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο περνάει  στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 

8. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρισης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

 

9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποίησαν οι συμμετέχοντες κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό στο πλαίσιο της υποβολής τα συμμετοχής τους και της απονομής των δώρων. Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Coca-Cola Services NV ενώ εκτελών την επεξεργασία είναι ο Διοργανωτής. Νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αποτελεί η εκτέλεση υποχρεώσεως εκ της συμβάσεως που συνάπτεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες, εφόσον αποχωρήσουν από το Διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή, τηλέφωνο: 2109525255

Σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EΕ) 2016/679, ως ισχύει, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και αντίρρησης σχετικά με τα απλά προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί ο Διοργανωτής κατά τα ανωτέρω.

 

10. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2106888000 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση greece.cic@coca-cola.com.

 

11. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το  Instagram, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το  Instagram δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

 

12. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού καθώς και να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής.

Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκήρυξης προ μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την έναρξη ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π.. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

 

13. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό.

 

14. Οι Νικητές δίνουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός τους, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, χωρίς άλλη αμοιβή εκτός από αυτή των δώρων του Διαγωνισμού.

 

15. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί με τους συμμετέχοντες για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Instagram.

 

16. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή.

 

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή.