Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εγγραφής στην κεντρική Βάση Δεδομένων του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών της Coca-Cola

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 25/5/2018

1. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

2. Προσωπικά Δεδομένα 

3. Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα 

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα 

5. Σε ποιους γνωστοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα; 

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, πώς μπορείτε να τα εξασκήσετε και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας; 

7. Περίοδος Διακράτησης 

8. Χρήση των Ιστότοπων από ανήλικους και ενημέρωση γονέων 

9. Ποιες μεταβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου διεκπεραιώνουμε; 

10. Εφαρμοστέο δίκαιο 

11. Επικαιροποίηση αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

1. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η The Coca-Cola Company και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις νοιάζονται για θέματα ιδιωτικότητας και θέλουν να είστε εξοικειωμένοι αναφορικά με τον τρόπο που συλλέγουν, χρησιμοποιούν και γνωστοποιούν προσωπικά δεδομένα τα οποία αμέσως ή εμμέσως συνδέονται με εσάς ως άτομο («Προσωπικά Δεδομένα»).

Η Coca-Cola Services NV, μια εταιρεία με έδρα στο Βέλγιο, Chaissee de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες, (στο εξής αναφερόμενη ως «εμείς»), είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»).

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις πρακτικές που εφαρμόζουμε συναφώς με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω ενεργειών που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων (οι «Ιστότοποί μας») και άλλων κινητών ιστότοπων, εφαρμογών, και άλλων διαδραστικών λειτουργιών (συνολικά, οι «Εφαρμογές μας») (συνολικά, οι Εφαρμογές μας και οι Ιστότοποί μας, οι «Ιστότοποι»).  

Έχετε την ευχέρεια να διαβάσετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στους Ιστότοπους [και (ii) μετά την εγγραφή, επιλέγοντας το σύνδεσμο που φέρει τον τίτλο «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και βρίσκεται στο τέλος κάθε σελίδας του εκάστοτε Ιστότοπου]. Σας ευχαριστούμε που διαβάζετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με προσοχή.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τους κωδικούς σας προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλους τους Ιστότοπους που σχετίζονται με την κεντρική Βάση Δεδομένων του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών της Coca-Cola.

 

2. Προσωπικά Δεδομένα 

a. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω πληροφορίες που σας αφορούν:

· Επώνυμο,

· Όνομα,

· Φύλο,

· Ημερομηνία Γέννησης

· Όνομα Χρήστη,

· Ταχυδρομική Διεύθυνση,

· Αριθμός τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένων σταθερού και κινητού τηλεφώνου),

· Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

· Κωδικοί πρόσβασης,

· Δημόσιο προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

· Πληροφορίες τοποθεσίας,

· Καταναλωτικές συνήθειες,

· Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής,

· Πληροφορίες αρχείου καταγραφής,

· Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies, pixel tags και άλλων συναφών τεχνολογιών,

· Δεδομένα χρήσης εφαρμογής,

· Προσωπικά Δεδομένα Δραστηριότητας / Ενεργού συμμετοχής (ημέρα και ώρα που υπήρξε δραστηριότητα σε συναφείς Ιστότοπους (σύνδεση, συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια, νίκη, συμμετοχή σε κουίζ),

· Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με την ενεργό συμμετοχή σας στις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε (π.χ. εάν τις ανοίγετε ή όχι, εάν τις επιλέγετε ή όχι).

 

b. Σας ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε κανένα Ευαίσθητο Δεδομένο μέσω του Ιστότοπου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προς εμάς.

«Ευαίσθητα Δεδομένα», δηλαδή Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με ευαίσθητες πτυχές όπως:

· Φυλετική ή εθνική καταγωγή

· Πολιτικές απόψεις

· Θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις

· Υγεία ή ιατρική κατάσταση

· Ποινικό Μητρώο

· Συνδικαλιστική δράση

· Σεξουαλικός προσανατολισμός

 

3. Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους εξής τρόπους:

· Μέσα από τους Ιστότοπους: συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσα από τους Ιστότοπους, π.χ. όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό που σχετίζεται με την κεντρική Βάση Δεδομένων του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών μας.

· Εκτός σύνδεσης (offline): συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από εσάς όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στους Ιστότοπους, όπως όταν έρχεστε σε επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.  

Με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δίκαιου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μέσω των Ιστότοπων ενδέχεται να συνδυαστούν με Προσωπικά Δεδομένα και άλλες πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς (όταν βρίσκεστε εντός ή εκτός σύνδεσης), ή που μπορεί να αποκτούμε με άλλους τρόπους εντός ή εκτός σύνδεσης.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:  

a.  Ανταπόκριση στα αιτήματά σας / Επικοινωνίες διοικητικής υποστήριξης

· Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις δικές σας ερωτήσεις, και σχόλια και να εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας.

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματά σας.

· Προκειμένου να σας αποστέλλουμε πληροφορίες διοικητικής φύσεως, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τους Ιστότοπους και αλλαγές στους όρους χρήσης μας και τις πολιτικές μας.  

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη των Ιστότοπών μας.

b.  Επικοινωνίες Μάρκετινγκ:

· Προκειμένου να σας αποστέλλουμε εμείς ή οι εμπορικοί συνεργάτες μας (μεμονωμένα ο «Εμπορικός Συνεργάτης» και από κοινού «Εμπορικοί Συνεργάτες») άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή μαζικών ενημερώσεων. Οι άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ σας ενημερώνουν σχετικά με προωθητικές ή συναφείς ενέργειες, που αφορούν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων (ή των Εμπορικών μας Συνεργατών), και σας ζητούν να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια και έρευνες, μεταξύ άλλων.

 

Οι άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ που αποστέλλονται από τους Εμπορικούς μας Συνεργάτες μπορεί να:

o Τις διαχειρίζονται εξ’ ολοκλήρου οι Εμπορικοί μας Συνεργάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Εμπορικός Συνεργάτης που διαχειρίζεται την εκάστοτε επικοινωνία θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Η εν λόγω επεξεργασία θα υπόκεινται σε μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, διαφορετική από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που εφαρμόζει ο Εμπορικός Συνεργάτης;

o Τις διαχειριζόμαστε από κοινού εμείς και οι Εμπορικοί μας Συνεργάτες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εμείς και ο Εμπορικός Συνεργάτης θα δρούμε από κοινού ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Με τον εν λόγω Εμπορικό Συνεργάτη θα συνάψουμε σύμβαση επεξεργασίας των δεδομένων ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας και θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ουσιαστικό περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας: η συναίνεσή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω [του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων] [id.coke.com] που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα (αρκεί να εισάγετε τη σχετική ένδειξη στο κουτί εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, ή να αφαιρέσετε τη σχετική ένδειξη εάν δεν το επιθυμείτε)].

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, επιλέγοντας την επιλογή ‘Διαγραφή από τη Λίστα’ στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος μάρκετινγκ ή αφαιρώντας τη σχετική ένδειξη από το σχετικό κουτί που υπάρχει [στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων]. [id.coke.com] Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή καλώντας μας ή αποστέλλοντάς μας επιστολή, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 8 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

c. Εξατομίκευση των επικοινωνιών μάρκετινγκ:

· Προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε (συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων που προβάλλονται στις ψηφιακές μας πλατφόρμες και σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων (στον υπολογιστή ή σε κινητές συσκευές) και σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας)  βάσει (i) των στοιχείων προφίλ σας, (ii) του τρόπου με τον οποίο συμμετέχετε στον Ιστότοπό μας (π.χ. σύνδεση, συμμετοχή σε προωθητική ενέργεια ή σε κουίζ, ανάρτηση υλικού), και/ή (iii) της ενεργού συμμετοχής σας στις επικοινωνίες μάρκετινγκ που σας αποστέλλουμε (π.χ. αν τις ανοίγετε ή όχι, ποια στοιχεία επιλέγετε, εάν τις βλέπετε ή όχι, εάν συμμετέχετε ενεργά σε αυτές ή όχι).

 

Νομική βάση της επεξεργασίας: η συναίνεσή σας.

 

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την εξατομίκευση των επικοινωνιών μάρκετινγκ μέσω [του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων] [id.coke.com]  που βρίσκεται στον Ιστότοπο (αρκεί να εισάγετε τη σχετική ένδειξη στο κουτί εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ, ή να αφαιρέσετε τη σχετική ένδειξη εάν δεν το επιθυμείτε)].  

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας να λαμβάνετε εξατομικευμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω [του πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων] [id.coke.com] αφαιρώντας τη σχετική ένδειξη από το σχετικό κουτί. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή καλώντας μας ή αποστέλλοντάς μας επιστολή, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 8 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων].

d. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να ανιχνεύουμε προβλήματα στον διακομιστή, να υποστηρίζουμε τους Ιστότοπους και να ελέγχουμε ότι λειτουργούν σωστά.

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να υποστηρίζουμε τα πληροφοριακά μας συστήματα και τα δίκτυά μας.

g. Προστασία των συμφερόντων μας 

· Όπως κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: (α) προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, (β) προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα δημοσίων και κυβερνητικών αρχών, που μπορεί να περιλαμβάνουν δημόσιες και κυβερνητικές αρχές εκτός της χώρας που κατοικείτε, (γ) προκειμένου να ενδυναμώσουμε τους όρους χρήσης μας, (δ να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας ή εκείνες των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων, (ε) να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός μας στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία, και/ή των αντίστοιχων δικαιωμάτων των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων, και (στ) προκειμένου να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα ή να περιορίσουμε τη ζημία που ενδέχεται να υποστούμε.

Νομική βάση της επεξεργασίας: συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις και το έννομο συμφέρον μας να προστατεύσουμε την εταιρεία μας.

h. Εταιρικές δράσεις / Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

· Προκειμένου να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταφορά ή άλλη εκποίηση όλης ή μέρους της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιουσιακών μας στοιχείων ή μετοχών (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών πτώχευσης ή παρόμοιων).

Νομική βάση της επεξεργασίας: τα έννομα συμφέροντά μας να υλοποιούμε την εταιρική μας στρατηγική.

 

5. Σε ποιους γνωστοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα γνωστοποιούνται στους ακόλουθους αποδέκτες:

· Coca-Cola Hellas A.E., η οποία μας συνδράμει στη διαχείριση των Ιστότοπων και στις επικοινωνίες μας προς εσάς.

· MRM McCann, η οποία υποστηρίζει τις επικοινωνίες.

· Salesforce.com, για (i) τη φιλοξενία του συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management εφεξής CRM) και (ii) την εξατομίκευση των διαφημίσεων που προβάλλονται στις ψηφιακές μας πλατφόρμες και σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων (στον υπολογιστή ή σε κινητές συσκευές) και σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.

· Janrain, για τη φιλοξενία του συστήματος καταγραφής που αφορά στα Προσωπικά Δεδομένα των προφίλ των καταναλωτών.

· Epam, που αλληλοεπιδρά με την Janrain.   

· Amazon, που φιλοξενεί τους Ιστότοπους.

· Beckon, που λειτουργεί και διαχειρίζεται συστήματα επισκόπησης των προωθητικών ενεργειών.

· Google, για αποθήκευση στο cloud μεγάλων βάσεων δεδομένων και την εξατομίκευση των διαφημίσεων που προβάλλονται στις ψηφιακές μας πλατφόρμες και σε ιστότοπους τρίτων παρόχων (στον υπολογιστή ή σε κινητές συσκευές) και σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.  

· Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες όπως υποστήριξη επικοινωνιών, έλεγχοι και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

· Εμπορικοί μας Συνεργάτες, με τους οποίους ενδέχεται να συνάψουμε μια ειδική σχέση, προκειμένου να αποστείλουν τις δικές τους επικοινωνίες μάρκετινγκ.  Επειδή οι τρίτοι πάροχοι θα χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τις δικές τους πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπούς τους σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν.

· Τρίτοι πάροχοι, σε περιπτώσεις που αφορούν σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταφορά ή άλλη εκποίηση όλης ή μέρους της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιουσιακών μας στοιχείων ή μετοχών (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών πτώχευσης ή παρόμοιων).

· Στο μέτρο που εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο, σε συναφείς Αρχές, σε συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις και σε τρίτους πάροχους: (α) προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, (β) προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα δημοσίων και κυβερνητικών αρχών, που μπορεί να περιλαμβάνουν δημόσιες και κυβερνητικές αρχές εκτός της χώρας που κατοικείτε, (γ) προκειμένου να εξασκήσουμε δικαιώματα υπό τους όρους χρήσης μας, (δ) να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας ή εκείνες των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων, (ε) να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός μας στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία, και/ή των αντίστοιχων δικαιωμάτων των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων, τα δικά σας ή και άλλων, και (στ) προκειμένου να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα ή να περιορίσουμε τη ζημία που ενδέχεται να υποστούμε.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, πώς μπορείτε να τα εξασκήσετε και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας;

a. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

· Να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε αναφορικά με εσάς,

· Να μας ζητήσετε να επικαιροποιήσουμε ή διορθώσουμε οποιαδήποτε ανακρίβεια αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να συμπληρώσουμε ελλείψεις αυτών,

· Να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αναφορικά με το σκοπό της αποστολής άμεσων επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις:

· Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,

· Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα,

· Να περιορίστε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,

· Να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε συγκεκριμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε εσάς ή να διασφαλίσουμε ότι θα μεταβιβαστούν σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

b. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές.

 

· Να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση DPO-Europe@coca-cola.com

· Να μας καλέσετε στο 80011 – 55800 για Ελλάδα & 8000-2222 για Κύπρο

· Να μας γράψετε στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση Παραδείσου 2 & Κηφησίας 26 15125 Μαρούσι

 

c. Δικαίωμα Υποβολής παραπόνων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου κατοικείτε, εργάζεστε ή έλαβε χώρα η επικαλούμενη παράβαση).

 

d. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) στην ακόλουθη διεύθυνση: DPO-Europe@coca-cola.com.

 

7. Περίοδος Διακράτησης

a. Σκοπεύουμε να κρατήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ακριβή και επικαιροποιημένα. Θα διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που κρατάμε για εσάς όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον.

b. Βάσει της παραγράφου c παρακάτω, κρατάμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για μια περίοδο 2 χρόνων το μέγιστο, εκτός εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις που υποδεικνύουν ότι πρέπει να κρατήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο ή για μικρότερο χρονικό διάστημα.

c. Λογαριασμοί που αφορούν στην κεντρική Βάση Δεδομένων του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών μας που δεν χρησιμοποιούνται για μια περίοδο 1 μήνα από τη δημιουργία τους (δηλαδή δεν έχει δοθεί συναίνεση από εσάς και δεν έχει παρατηρηθεί καμία συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες) θα διαγράφονται εντός 2 μηνών από τη δημιουργία τους.

8. Χρήση των Ιστότοπων από ανήλικους και ενημέρωση γονέων

Οι Ιστότοποι προορίζονται για χρήση από άτομα άνω των 13 ετών ενώ απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα μέχρι 16 ετών. Σας ζητούμε να μην μας δίνετε κανένα Προσωπικό σας Δεδομένο μέσω των Ιστότοπων εάν είστε κάτω των 13. Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποδεικτικό γονικής συναίνεσης ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν σε ανήλικους.

Σε ορισμένους Ιστότοπους ή Εφαρμογές, ενδεχομένως να εφαρμόζονται ηλικιακοί περιορισμοί, βάσει της καταλληλόλητας του περιεχομένου που προβάλλεται αναφορικά με συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή βάσει των ορίων που θέτει η Νομοθεσία. Όπου εφαρμόζονται συγκεκριμένοι ηλικιακοί περιορισμοί, αυτό θα είναι εμφανές στο σχετικό ιστότοπο και ενδέχεται να σας κάνουμε ερωτήσεις όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ηλικία σας προτού προχωρήσετε.

9. Ποιες μεταβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου διεκπεραιώνουμε;

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μεταβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε χώρες που δεν παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι μεταβιβάσεις δεδομένων που διεκπεραιώνουμε σε χώρες που δεν παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας υπόκεινται στις ακόλουθες δικλείδες ασφαλείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα προστατεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό:

- Βασικές ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 46 παράγραφος 2 του (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις βασικές συμβατικές ρήτρες που ισχύουν για μεταβιβάσεις σε εκτελούντες την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτες Χώρες), και

- Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για μεταβιβάσεις σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις Ηνωμένες Πολιτείες (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ).

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις μεταβιβάσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων σε χώρες που δεν παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας (συμπεριλαμβανομένων και των συναφών μηχανισμών μεταβίβασης), παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην διεύθυνση privacy@coca-cola.com.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους του Βελγίου και οποιουσδήποτε άλλους Νόμους εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

11. Επικαιροποίηση αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

a. Μπορείτε να δείτε πότε τροποποιήθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιλέγοντας ‘ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ’ στην κορυφή της σελίδας.

 

b. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας επικοινωνούνται εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

 

Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε ή να λάβετε ένα αντίγραφο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (και οποιασδήποτε επικαιροποιημένης έκδοσης αυτής) για τα αρχεία σας.

 

Copyright 2018 The Coca-Cola Company. All rights reserved.