Συντάχθηκε:The Coca-Cola Company, Σεπτέμβριος 2015

 

Η The Coca-Cola Company (TCCC) δεσμεύεται στην υπεύθυνη εμπορία των προϊόντων της. Η The Coca-Cola Company, μία εταιρεία με ιστορία μεγαλύτερη από έναν αιώνα, διαχρονικά ευθυγραμμίζει τις εμπορικές της πρακτικές με τους στόχους βιωσιμότητας, τους επιχειρηματικούς της στόχους και τις αξίες της. Στην Υπεύθυνη Πολιτική Μάρκετινγκ που ακολουθούμε αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις μας ως ακολούθως:

Θα σεβόμαστε τον ρόλο των γονέων, των αναδόχων και όσων εποπτεύουν παιδιά και δεν θα εφαρμόζουμε τεχνικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας απευθείας σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι δεν θα διαφημίζουμε προϊόντα μας σε:

• Όλα τα μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται άμεσα σε παιδιά κάτω των 12 ετών, συμπεριλαμβανομένων τηλεοπτικών εκπομπών, έντυπων μέσων, ιστότοπων, κοινωνικών δικτύων, ταινιών και πλατφόρμες μάρκετινγκ μέσω SMS  ή/και email.

• Ορίζουμε ως μέσα ενημέρωσης που στοχεύουν άμεσα τα παιδιά κάτω των 12 ετών, τα μέσα εκείνα στα οποία το 35% ή περισσότερο του κοινού τους είναι παιδιά κάτω των 12 ετών, όπου είναι δυνατή η απόκτηση αυτών των πληροφοριών.

Δεν θα σχεδιάζουμε προγράμματα επικοινωνίας ή/και μάρκετινγκ που να απευθύνονται άμεσα σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Συγκεκριμένα, σε καμία μορφή επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί μετά την ημερομηνία υιοθέτησης αυτής της πολιτικής, δεν θα χρησιμοποιήσουμε:

• Διασημότητες ή χαρακτήρες δημοφιλείς κυρίως (σε πρώτο βαθμό) σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, εξαιρουμένων των χαρακτήρων ή διασημοτήτων που σχετίζονται ή χρησιμοποιούνται ήδη με τη μάρκα και τα προϊόντα μας.

• Ταινίες ή τρέιλερ ταινιών που απευθύνονται σε πρώτο βαθμό, σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

• Παιχνίδια ή διαγωνισμούς σχεδιασμένους να απευθύνονται κυρίως σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

• Επώνυμα παιχνίδια, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

• Εικόνες των προϊόντων μας που χρησιμοποιούνται από παιδιά κάτω των 12 ετών χωρίς τη συναίνεση του εποπτεύοντος ενήλικα.

• Εταιρική ή προϊοντική χορηγία μας σε αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά κάτω των 12 ετών.

Η πολιτική μάρκετινγκ της The Coca-Cola Company είναι συνεπής στις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Μάρκετινγκ και Διαφήμισης του Διεθνούς Επιμελητηρίου Εμπορίου και ακολουθεί πιστά τον σχετικό Κώδικά για την Υπεύθυνη Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Τροφίμων και Ποτών. (Ιnternational Chamber of Commerce Marketing & Advertising Code and its Framework for Responsible Food and Beverage Marketing Communication.) Εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές σε όλα τα προγράμματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ που σχεδιάζουμε σε όλες τις χώρες που λειτουργούμε.

Ως παγκόσμια επιχείρηση, σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε το μοναδικό μαθησιακό περιβάλλον των σχολείων και πιστεύουμε σε αίθουσες διδασκαλίας χωρίς εμπορικά σήματα.

Δεν θα διαφημίζουμε εμπορικά στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι παραπομπές τις οποίες αναφέρουμε παρακάτω ενσωματώνονται σε αυτήν την πολιτική και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της:

Οι παγκόσμιες Οδηγίες της Coca-Cola για τα Αναψυκτικά στα Σχολεία.

(The Coca-Cola Company’s Global School Beverage Guidelines)

Οποιεσδήποτε πρόσθετες Οδηγίες σχετικές με σχολεία που υιοθετούνται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Το σύστημά μας υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά κάτω των 12 ετών σε τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα προγράμματα που εστιάζονται στην προώθηση της ενεργού, υγιούς διαβίωσης. Οποιαδήποτε παρουσία λογοτύπου της μάρκας ή των προϊόντων μας σε προγράμματα για παιδιά, υπάρχει μόνο για την αναγνώριση της χορηγίας/χρηματοδότησής μας και, σε καμία περίπτωση δεν προορίζεται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Θα διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με την Υπεύθυνη Πολιτική Μάρκετινγκ  και θα μοιραζόμαστε δημοσίως την αξιολόγησή μας από αξιόπιστα, τρίτα μέρη.

***