Τα τρόφιμα και τα ποτά αποτελούν σημαντικό μέρος της σύγχρονης ζωής, αλλά για τις συσκευασίες τους, οι ακτές, οι ωκεανοί και η κοινωνία μας, πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα.

Στις 18 Ιανουαρίου 2018, η Coca-Cola, σε όλον τον κόσμο, ανακοίνωσε έναν φιλόδοξο στόχο: να συλλέγει και να ανακυκλώνει το ισόποσο, για κάθε μπουκάλι ή κουτάκι που διαθέτει στην αγορά, μέχρι το 2030.

Διάβασε παρακάτω την παγκόσμια δέσμευσή μας.

Η αύξηση των απορριμμάτων, στους δρόμους, τις ακτές και τους ωκεανούς μας είναι ένα κατεπείγον θέμα.Οι συσκευασίες στα τρόφιμα και στα ποτά αποτελούν ένα σημαντικό μέρος αυτού του προβλήματος και η Coca-Cola έχει ευθύνη, σε παγκόσμιο επίπεδο, να είναι μέρος της λύσης.

Επενδύοντας στον πλανήτη και στις συσκευασίες μας, μέσα από το πρόγραμμα, «Ένας Κόσμος Χωρίς Απορρίμματα»,(World Without Waste programme), μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας πρόκλησης.

 «Στην Coca-Cola έχουμε έναν τολμηρό και φιλόδοξο στόχο: να βοηθήσουμε να συλλεχθεί και ανακυκλωθεί ένα μπουκάλι ή κουτάκι, για κάθε μπουκάλι ή κουτάκι που διαθέτουμε στην αγορά, μέχρι το 2030.»

Η διεθνής μας φιλοδοξία

Οι καταναλωτές νοιάζονται για τον πλανήτη μας. Θέλουν και περιμένουν από εταιρείες σαν τη δική μας να ηγηθούν στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων και να βοηθήσουν για να μειωθούν τα απορρίμματα, όσο γίνεται περισσότερο. Μέσα από το όραμά μας για έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα, επενδύουμε στον πλανήτη και στις συσκευασίες μας, για να βοηθήσουμε, ώστε το παγκόσμιο πρόβλημα των απορριμμάτων να γίνει παρελθόν», δήλωσε ο  James Quincey, Πρόεδρος και CEO The Coca-Cola Company.

Ο James Quincey δήλωσε επίσης ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών, ώστε να περιορίσει την ποσότητα του πλαστικού των μπουκαλιών της. Αφού και οι δικές μας συσκευασίες καταλήγουν να ρυπαίνουν το φυσικό μας περιβάλλον, τις κοινότητες και τις παραλίες μας, γνωρίζουμε ότι έχουμε πραγματική ευθύνη να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γι’ αυτό και θέτουμε στους εαυτούς μας έναν παγκόσμια φιλόδοξο στόχο: να βοηθήσουμε να συλλεχθεί και να ανακυκλωθεί ένα μπουκάλι ή κουτάκι, για κάθε κουτάκι ή μπουκάλι που θα διαθέσουμε στην αγορά, μέχρι το 2030.

 «Αν κάτι μπορεί να ανακυκλωθεί, θα πρέπει να ανακυκλωθεί. Γι’αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε τον καθένα και την καθεμία να καταλάβει και να δράσει στο κομμάτι που του/της αναλογεί» James Quincey, Πρόεδρος και CEO, The Coca-Cola Company

 

Πώς θα πιάσουμε λοιπόν αυτόν τον στόχο;

Μέχρι το 2030, για κάθε μπουκάλι ή κουτάκι που διαθέτουμε στην αγορά παγκόσμια, θα ανακυκλώνουμε ένα άλλο, φροντίζοντας να έχει μία τουλάχιστον ζωή ακόμα.

Επειδή βρισκόμασε σε τοπικές κοινωνίες, σε περισσότερες από 200 χώρες στον κόσμο, έχουμε τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές και να βοηθάμε να αναπτύσσονται μέθοδοι ανακύκλωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να κάνουμε την ανακύκλωση απλούστερη και περισσότερο προσβάσιμη για τον καθένα και την κάθε μία.

Το να κάνουμε τις συσκευασίες μας 100% ανακυκλώσιμες είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε τον καθένα και την κάθε μία επίσης μέρος της λύσης. Γνωρίζουμε ότι το πλαστικό, το γυαλί και το αλουμίνιο θα έπρεπε να επαναχρησιμοποιούνται και να τους δίνεται μία δεύτερη ή τρίτη ζωή. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να βοηθήσουμε να διαδοθεί.

«Πιστεύουμε ότι κάθε συσκευασία, ανεξάρτητα από το που προέρχεται, έχει μια αξία και ζωή, πέρα από την αρχική της χρήση. Αν κάτι μπορεί να ανακυκλωθεί, θα πρέπει να ανακυκλώνεται. Γι’ αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε τον καθένα και την καθεμία να καταλάβει και να δράσει στο κομμάτι που του/της αναλογεί» συνεχίζει ο Quincey.

 «Γνωρίζουμε ότι το πλαστικό, το γυαλί και το αλουμίνιο θα έπρεπε να επαναχρησιμοποιούνται και να τους δίνεται μία δεύτερη ή τρίτη ζωή. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να βοηθήσουμε να διαδοθεί.»