Το πλαίσιο

Πριν από μερικά χρόνια ο Ο.Η.Ε. πήρε μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ανανεώθηκε κατά στο τελευταίο, σχετικό, παγκόσμιο forum, τον Μάρτιο του 2018, με τίτλο «Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών – Women’s Empowerment Principles», η οποία ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες δεν έχουν κατακτήσει ακόμη  τη θέση που τους αναλογεί,  σε όλες τις πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.

Η πρωτοβουλία έχει σαν στόχο να κινητοποιήσει και να δεσμεύσει τις ηγεσίες, κυρίως του επιχειρηματικού  κόσμου, για πλήρη και ισότιμη αξιοποίηση των γυναικών, για δημιουργία ίσων ευκαιριών στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και, κατά συνέπεια, για συμμετοχή τους στην  οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών όλου του πλανήτη. Ζήτησαν από τις επιχειρήσεις να διαδώσουν το μήνυμα «Ισότητα Σημαίνει Εργασία – Equality Means Business» και να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους τις επτά αρχές της ισότητας που αναφέρονται παρακάτω:

  • ένταξη της αρχής της ισότητας των φύλων, σε όλα τα ιεραρχικά κλιμάκια
  • σεβασμός και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων, χωρίς καμιά διάκριση, εξ’ αιτίας του φύλου.
  • διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών.
  • προώθηση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.
  • υιοθέτηση επιχειρηματικών πλάνων και πρακτικών εμπορίας και προώθησης αγαθών, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναβαθμίζεται και να ισχυροποιείται η θέση των γυναικών
  • προώθηση της ισότητας, μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών, σε τοπικό επίπεδο
  • αξιολόγηση και λογοδοσία για τα βήματα προόδου, υπέρ της ισότητας των φύλων.

Η Coca-Cola εφαρμόζει, εδώ και πολλές δεκαετίες, αυτές τις αρχές, οι οποίες αποτελούν βασικό συστατικό της φιλοσοφίας και επιχειρηματικής στρατηγικής της και, όπως ήταν φυσικό, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα αυτό.

Η δική μας προσέγγιση.

Υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις ότι η κατάκτηση της ισότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών έχει άμεσα οφέλη για τις ίδιες και ευρύτερα για την κοινωνία.

Ως πυλώνες των κοινοτήτων που ζουν και εργάζονται, οι γυναίκες επενδύουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους στη διασφάλιση της υγείας και της εκπαίδευσης των παιδιών τους, στις τοπικές τους κοινωνίες, δημιουργώντας έναν εκπληκτικό, οικονομικό αντίκτυπο.

Οι γυναίκες, σε όλον τον πλανήτη, είναι ήδη σημαντικοί πυλώνες του επιχειρηματικού κόσμου. Το 2010 λοιπόν, οικοδομήσαμε, πάνω σε αυτό το ισχυρό θεμέλιο και αναπτύξαμε την πρωτοβουλία 5Χ20 TM (5by20TM), αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν, αλλά και τις μεγάλες τους δυνατότητες, στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η πρωτοβουλία 5Χ20TM είναι η παγκόσμια δέσμευση της Coca-Cola, να κάνει εφικτή την ενδυνάμωση 5 εκατομμυρίων γυναικών, σε όλο τον κόσμο, σε κάθε κρίκο της αλυσίδας αξίας που η εταιρεία δημιουργεί, σε κάθε γωνιά της γης, μέχρι το 2020!

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με τις οποίες η  Coca-Cola και οι εμφιαλωτές της, συνεργάζονται, σε περισσότερες από 200 χώρες στον κόσμο, από μικρούς παραγωγούς φρούτων, μέχρι τοπικές εταιρείες ανακύκλωσης, λιανεμπόρους και τεχνίτες, θα δουλέψουμε όλοι, με αυτόν τον σκοπό.

Τι σημαίνει πρακτικά ενδυνάμωση;

Μέσω της πρωτοβουλίας 5Χ20 TM (5by20TM), θέλουμε να ξεπεράσουμε τα πιο κοινά εμπόδια, που οι γυναίκες αντιμετωπίζουν, στην προσπάθεια τους να επιτύχουν στην αγορά που επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν. Προσφέρουμε στις γυναίκες πρόσβαση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων και απόκτησης χρηματοοικονομικών γνώσεων, αλλά και σε ένα δίκτυο γνωριμιών, που περιλαμβάνει από καθηγητές και μέντορες, μέχρι επιχειρηματίες που τους δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάσουν εμπειρίες και να παίρνουν πολύτιμες συμβουλές. Το κυριότερο όμως είναι ότι τους δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται, για να καταφέρουν να χτίσουν μία βιώσιμη και επιτυχημένη επιχείρηση.

Η δύναμη των συνεργασιών

Για να επιτύχουμε αυτό το μεγάλο όραμα και να καταφέρουμε να ενδυναμώσουμε οικονομικά 5 εκατομμύρια γυναίκες, μέχρι το 2020, πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύστημα κλιμάκωσης των δράσεων μας και ισχυρές συνεργασίες. Συγκεκριμένα, η προσέγγιση που ονομάζουμε «Η προσέγγιση του χρυσού τριγώνου» (Golden Triangle approach) και περιλαμβάνει διεπιχειρηματικές συνεργασίες και συνέργειες με τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών, είναι καθοριστική για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα των προγραμμάτων μας και να τα κάνουμε βιώσιμα. 

Ανάπτυξη, μέσω πολυεθνικών συνεργασιών

Η εμπειρία μας, μάς έχει δείξει ότι χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθούν βιώσιμα προγράμματα ενδυνάμωσης, σε μεγάλη κλίμακα, που να είναι απολύτως σχετικά με τις ανάγκες των γυναικών, στη μικρή, τοπική τους κλίμακα. Γι’ αυτό και κύριο μέλημά μας είναι να συνεργαζόμαστε με τους κατάλληλους φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις,  φυσικά πρόσωπα, ώστε να διαμορφώνουμε τα καλύτερα δυνατά τοπικά προγράμματα και μετά να εξελίσσουμε τα πιο επιτυχημένα από αυτά. Πιστεύουμε ότι αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι η ενδεδειγμένη για να διασφαλίσουμε ότι η προσπάθειά μας έχει μεγάλη διάρκεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με φορείς, όπως η TechnoServe, το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, η International Finance Corporation, η Inter-American Development και εκατοντάδες άλλους οργανισμούς, σε όλον τον κόσμο, ώστε να έχουμε ένα θετικό, και σχετικό με την τοπική κοινωνία, αντίκτυπο, που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε τους στόχους μας.

5Χ20™ φορείς: TechnoServe, Ίδρυμα Bill & Melinda Gates, International Finance Corporation, Inter-American Development