ΓΚΟΟΟΟΛ

Το διάβασμα με την παρέα είναι καλό, μέχρι να συμβεί αυτό…!